O nás

Lihovar BONFIER

Ovocný lihovar a pěstitelská pálenice

Ovocný lihovar a pěstitelská pálenice byly zbudovány v areálu cukrovaru Zvoleněves v roce 2004.
Pro ovocný lihovar nakupujeme ovoce od velkopěstitelů z blízkého okolí.

(například od Ekofruktu Slaný neboť se nacházíme v kraji kde se ve velkém pěstuje tuzemské ovoce jako jablka, hrušky, meruňky, broskve, třešně, višně atd.).

 

Ovoce zpracováváme podle potřeby a druhu na kvasy do kterých přidáváme kvasinky a živnou sůl a necháváme jej kvasit potřebnou dobu. Po celou dobu kvašení odebíráme vzorky z připravených kvasů a provádíme laboratorní zkoušky, aby se předešlo případnému znehodnocení kvasů a zároveň, aby se určila nejpříhodnější doba k pálení.
Po dokvašení je ovoce dopraveno k pálení je nataženo pomocí vývěvy do předlohové nádoby a vypuštěno do varného kotle, který je vytápěn plynem. Uzavřením kotle s požadovaným množstvím vykvašeného kvasu a zážehem plynu je spuštěna destilace. Zahřátím na požadovanou teplotu dochází ke vzniku lihových par, které stoupají destilační kolonou vzhůru potrubím vzhůru do chladiče, kde kondenzují a přes epruvetu a měřidlo do výpustní nádoby. Dále destilát přetáhneme do skleněného kalibrovaného válce ve kterém destilát naředíme na požadovanou lihovitost. Destilát ředíme demineralizovanou vodou, kterou si zde také vyrábíme po této proceduře naředěný destilát přepustíme buď do kalibrovaných nádrží v daňovém skladu nebo jej rovnou plníme do spotřebitelského balení, lahví o obsahu 0,5 litru. Lahve jsou etiketovány a okolkovány a zabaleny do krabic po šesti kusech.

Spolupracujeme s farmáři a cukrovary po celém světě tak, aby se zemědělské produkty dostaly z polí až ke konečným zákazníkům. Jsme odhodláni férově spolupracovat s našimi partnery a podporovat sociální a environmentální udržitelnost i do budoucna.

Pomůžeme Vám vypálit Vaše vlastní ovoce

Odborně zpracujeme Vaše vlastní ovoce ze zahrádek.

Pro pěstitelskou pálenici je postup při výrobě kvasu stejný jako pro lihovar, pouze si ovoce přivážejí pěstitelé ze svých vlastních zahrádek buď jako přebytky úrody nebo účelně vypěstované ovoce pro pálení. Pěstitelé mohou přivézt své produkty pro zpracování v původním stavu jako ovoce nebo jako již připravený kvas k pálení.

Pěstitelé, kteří si své kvasy připravují doma, si mohou u nás dát k otestování vzorky a pokud je již kvas připraven k pálení mohou si po domluvě svůj kvas nechat vypálit.

Pokud jsou kvasy zpracované a vypálené mají zákazníci možnost si nechat čerstvý ovocný destilát vyčistit ultrazvukem. Tato metoda nahrazuje takzvané domácí vyčichnutí čerstvé pálenky, pálenka se v domácích podmínkách nechává otevřená po dobu několika dní až týdnů otevřená. Tímto způsobem však destilát ztrácí na lihovitosti. Ultrazvukové čištění nahrazuje již umíněné vyčichnutí, ale nedochází ke ztrátě lihovitosti.

Pěstitelé si své pálenky odnášejí v přinesených nádobách. Za pěstitele je odváděna spotřební daň, která je již započítána v celkové ceně. Spotřební daň pro pěstitele je poloviční oproti spotřební dani v lihovaru.

Pěstitelé kteří si připravují kvasy sami se mohou o svých krocích během kvašení poradit a mohou vše konzultovat s pracovníky ovocného lihovaru a pěstitelské pálenice Zvoleněves.

Naše závazky

Naši činnosti jsme zaměřili na to, abychom šli příkladem ve všech aspektech udržitelnosti. Jelikož pracujeme na všech místech dodavatelského řetězce, jsme zodpovědní za prosazování etických postupů.

 • Podnikání

  Nabízíme spravedlivé odměny pro zemědělce, máme striktní protikorupční politiku jak ve vztahu s nám, tak i ve vztahu k našim partnerům. Snižujeme tak rizika neustálého kolísání trhu pro naše klienty.
 • Lidé

  Chráníme zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a pomáháme našim dodavatelům, aby mohli poskytnout ty samé podmínky svým zaměstnancům.
 • Energie

  Naším cílem je snížit spotřebu energie a požadujeme to také jako základní podmínku při zadávání veřejných zakázek.
 • Certifikace

  Tak jako tak máme od sebe jen ta nejvyšší očekávání. Jsme certifikováni podle následujících norem: ISO9001, ISO14001, ISO22000 a FSSC22000. Jsme také členem mezinárodních organizací podporujících spravedlivý obchod a udržitelnost.